Generelle betingelser

Generelle bestemmelser for deltagelse i rejse med Saxenborg Rejser

Bestilling og betaling
Rejserne kan bestilles hos Saxenborg Rejser på tlf. 36 96 56 64 eller på mail info@saxenborgrejser.dk  Tilmelding for en rejse er bindende for kunden, når kunden har betalt depositum (min. kr. 2.100,- pr. person)  til Saxenborg Rejser samt evt. afbestillingsforsikring og/eller rejseforsikring eller den af Saxenborg Rejser fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget i henhold til faktura. Er tilmeldingen sket mindre end 60 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Indbetalinger foretages via netbank eller via vores online betaling på www.saxenborgrejser.dk
Det er muligt at betale med følgende betalingskort: Dankort, VisaDankort og danske Mastercard.
Bemærk: der opkræves 2,75% i gebyr ved betaling med Mastercard.

Rejsens pris
Rejsens grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standard dobbeltværelser. Prisen er baseret på, at to personer bor sammen, og der er tillæg ved indkvartering i enkeltværelse. Ved extra senge på værelset vil det typisk være rollaways ell.lign. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hvert enkelt rejsemål. Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de skriftligt meddelte program og prislister oplyste vilkår for rejsen. I alle tilfælde tillægges rejsens pris et beløb til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af Saxenborg Rejsers objektive ansvar iht. Pakkerejseloven – jvf. “Ansvarsrisiko” herunder.

Billet
Billetten fremsendes via e-mail. Ønskes billetten i stedet tilsendt med almindelig post er bestillings gebyret kr. 75,-. Det er vigtigt, at billetten straks efter modtagelsen tjekkes grundigt. Eventuelle fejl/ændringer skal straks meldes til Saxenborg Rejser.

Kundens ansvar
På flyrejser er det vigtigt, at navnet på billetten stemmer overens med navnet i passet. Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Ligeledes er det kundens ansvar, umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- (mellemnavne) og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Saxenborg Rejser påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre. Ved modtagelse af billetten fra Saxenborg Rejser er det kundens eget ansvar at sikre sig, at alle oplysninger, herunder navne, afrejse-datoer og indkvartering, er som ønsket. Ved betaling af rejsen erklærer man sig enig i oplysningerne på billetten, og accepterer samtidig Saxenborg Rejsers generelle bestemmelser.

Afrejsetider
På din billet findes møde- og afrejsetider. Sker der større ændringer i flytrafikken sender vi naturligvis brev eller e-mail med de nye rejsetider. Vi gør dog opmærksom på, at det altid er gæstens eget ansvar at checke eksakte flyafgangstider på lufthavnens hjemmeside senest 24 timer før afrejse. Der kan opstå forsinkelser eller flyændringer med kort varsel.

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangs sted, udebliver eller ikke kan rejse på grund af manglende eller ugyldigt pas, nødvendige visa og/eller vaccinationer, kan ikke forvente nogen godtgørelse. Vi gør opmærksom på, at på mange rejsemål skal passet være gyldigt minimum 6 måneder efter hjemkomst. Oplysninger om pas/visum hos Saxenborg Rejser er tiltænkt som information til danske statsborgere. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte deres respektive ambassader. Der gælder særlige regler for gravide, som ønsker at deltage i rejser. Grænsen hos de fleste flyselskaber er 30-32 graviditetsuge. Kontakt Saxenborg Rejser for yderligere information.

Særlige ønsker
En del gæster fremkommer med specielle ønsker i forbindelse med bestilling af rejsen, for eksempel ønsker om bestemte siddepladser i bussen, værelser med udsigt, ved siden af hinanden eller lignende. Disse ønsker noterer vi gerne på billetten og videregiver til rette instans. Vi kan imidlertid ikke garantere, at ønsket bliver opfyldt. Såfremt der er måltider, transfer, særaftaler med specifikke ydelser, fremgår dette udtrykkeligt af ordrebekræftelsen, for at det er gældende.

Prisændring
Under særlige omstændigheder kan Saxenborg Rejser ændre på rejsens pris. Ændringen kan skyldes ændrede skatter, moms og afgifter, store oliestigninger eller ændrede valutakurser. En prisændring skal normalt varsles snarest muligt, og senest 20 dage før afrejse. Ændringen må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris.

Saxenborg Rejsers aflysning af rejsen
Saxenborg Rejser har ret til at aflyse rejsen af følgende årsager:

  1. Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke og lignende. Saxenborg Rejser er forpligtiget til snarest muligt at underrette rejsedeltagerne.

Kundens ændring af rejsen
Alle navne ændringer, samt ændring af opsamlingssted koster et gebyr. (min. på kr. 375,- pr. vej). Vi gør dog opmærksom på, at navne ændringer på rejser med fly kan koste yderligere gebyrer, som fastsættes af luftfartsselskabet. Alle ændringer i rejseform, varighed, afrejsedato samt antal af personer betragtes som annullering af rejsen og køb af ny rejse.

Kundens afbestilling
Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker ved afbestilling på grund af akut opstået sygdom.
Kunden er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved eventuel sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs i rejsen. Derfor anbefales det at tegne en rejseforsikring/afbestillingsforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning om tegning af rejseforsikring fås hos Saxenborg Rejser, som samarbejder med Gouda Rejseforsikring.

Såfremt kunden afbestiller mere end 60 dage før afrejse refunderes det indbetalte beløb minus depositum, som vil være tabt. Afbestilles der mindre end 60 dage før afrejse, har kunden ikke krav på godtgørelse.

Reklamationer

Ved en evt. mangel på rejsen er kunden forpligtet til indenfor 24 timer at fremsætte denne til Saxenborg Rejser på tlf. 36 96 56 64 eller til guiden på destinationen. Såfremt Saxenborg Rejser, guiden eller hotellet ikke er blevet informeret om manglen, og dermed ikke har haft mulighed for at afhjælpe denne på rejsemålet, bortfalder grundlaget for en senere reklamation. Du bør altid sikre dig bevis for, at du har reklameret. Hvis manglen/fejlen ikke rettes på stedet, og du efter hjemkomst ønsker at rejse krav om erstatning overfor Saxenborg Rejser. Reklamationer modtages kun skriftligt, og maks. 30 dage efter hjemkomsten. Husk at angive billetnummer. Der kan som udgangspunkt forventes svar indenfor 6 uger.

Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltageren er forpligtet til:

  1. At rette sig efter anvisninger fra rejseledere, chauffører og personale på hoteller i forbindelse med en rejses gennemførelse.
  2. At respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller og transportmidler.
  3. At kontrollere at egen bagage kommer på og af bussen i forbindelse med transfer og anden bustransport under rejsen. Saxenborg Rejser kan ikke gøres ansvarlig for bagage, der bliver beskadiget eller bortkommer under transporten.

Forbehold for ændringer
Der tages forbehold for ændringer af datoer, opsamlingssted og rejsemål, samt ændring af pris grundet forhold uden for Saxenborg Rejsers indflydelse. Vi gør opmærksom på, at rejsen ikke kan afbestilles på baggrund heraf.

Eneværelser
Eneværelser (samt dobbeltværelser til enebrug) har desværre ofte mindre god beliggenhed. Det kan synes paradoksalt, da hotellerne opkræver ekstra betaling for disse værelser. Det er dog praksis i hele verden, og Saxenborg Rejser har ingen indflydelse på det. Ikke alle eneværelser har balkon.

Flypladser
De fleste flyselskaber tilbyder nu mulighed for mod betaling at bestille bestemte pladser på flyet. F.eks. vinduesplads, ekstra benplads og lignende. For priser og reservation kontakt venligst Saxenborg Rejsers konsulenter. De gæster som ikke har tilkøbt seating, bestemte pladser, de fordeles på de resterende sæder, som ikke er tilkøbt. Det betyder desværre, at vi ikke kan garantere, at man bliver placeret samlet, selvom man rejser på samme billet eller som en gruppe.
Bemærk venligst, at børn under 12 år, handicappede eller svært overvægtige af sikkerhedsmæssige hensyn ikke må placeres ved nødudgangene.

Flyselskab
Hos Saxenborg Rejser foregår de fleste flyvninger med Norwegian. Du kan læse mere om Norwegian her eller på flyselskabets hjemmeside. www.norwegian.dk
Norwegian er et norsk flyselskab, som er stiftet i 1993. Flåden består primært af flytypen boeing 737-800 og 737-300. Tilladt bagage pr. person over 2 år er 20 kg ved check-in og 1 stk. håndbagage (10 kg). Overvægt koster ca. DKK 60 pr. kg. Saxneborg Rejser kan ikke garantere at ekstra bagage kan medtages. Der er taxfreesalg om bord. På flyvninger, inden for Europa (og Kanarie øerne), med Norwegian er mad IKKE inkluderet i prisen, men kan købes om
bord.

Forsendelsesgebyr
Det koster kr. 75 i administration for udsendelse af fysisk billet pr. post. Det koster derimod ikke noget af få tilsendt en e-billet, så husk endelig at oplyse os om din e-mail-adresse.

Lokale skatter og afgifter:
Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. Såfremt vi på forhånd har modtaget besked om dette, vil sådanne skatter blive oplyst ved bestilling og/eller i rejsedokumenterne. Det er dog ikke alle som oplyser om dette, før man tjekker ind. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter. Kunden kan ikke få refunderet udgifter til sådanne skatter og afgifter.

Bestilling af rejse
Bestilling af en rejse kan ske ved personlig eller telefonisk henvendelse til Saxenborg Rejser eller via www.saxenborgrejser.dk. Når en rejse er bestilt, fremsender Saxenborg Rejser indenfor 24 timer en billet pr. mail med mindre andet er aftalt. Billetten skal forevises i lufthavnen og ved indkvartering på hotellet samt ved transfer. Ved grupperejser sørger guiden for check-in på hotellet samt transfer.
Ved alle henvendelser til Saxenborg Rejser er det praktisk for alle parter, at billetnummeret oplyses. Boardingkort med sædereservation udleveres i lufthavnen. Billetten skal også bruges til hjemrejsen, så sørg for, at have den med under hele rejsen. Det er gæstens ansvar, at oplysningerne på den fremsendte billet er i overensstemmelse
med det bestilte. Kontrollér derfor venligst straks, at billetten er korrekt. Er der uoverensstemmelser, bedes du hurtigst muligt kontakte Saxenborg Rejser.
Ved køb af rejser (indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering) via
Internettet har gæsten ikke fortrydelsesret, såfremt det fremgår af aftalen, hvilken dag eller
inden for hvilken bestemt periode, de pågældende ydelser skal udføres.
(Forbrugeraftalelovens §10d og §10e). Det betyder, at der ikke er fortrydelsesret over
hverken pakkerejser eller ”kun flyrejse”, der købes over Internettet.
For rejseforsikringer, der købes via nettet og strækker sig over et begrænset tidsrum og
højest over én måned, er der ingen fortrydelsesret. Årsrejseforsikringer, der købes tidligere
end én måned før afrejse, er omfattet af den almindelige fortrydelsesret, og gæsten kan
hæve købet indtil 14 dage efter købet.
Afbestillingsforsikringer købt via nettet tidligere end én måned før afrejse er omfattet af
den almindelige fortrydelsesret, og gæsten kan hæve købet indtil 14 dage efter købet. Er
afbestillingsforsikringen købt mindre end én måned inden afrejsen, har kunden ingen
fortrydelsesret.
Udvidet ansvarsforsikring og Rejsegarantifonden
Saxenborg Rejser er tilsluttet udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring, ligesom Saxenborg Rejser er medlem af Rejsegarantifonden, medlems nr. 2438

Rejseforsikring:
Du bør aldrig rejse uden en rejseforsikring. Den 6. februar, 2014 blev det bestemt, at den offentlige rejsesygesikring(det ”gule kort”) skulle afskaffes fra den 1. august, 2014, hvilket har nedenstående betydning for dig som dansk statsborger:
Den offentlige rejsesygeforsikrings exit, er ikke uden konsekvenser for danskerne, som hidtil har haft bedre forhold end de fleste andre EU-borgere.

HUSK DET BLÅ EU Sygesikringskort
Alle gæster som rejser i Europa skal tage det Blå Kort med på rejsen, og det kan bestilles på borger.dk. Det er dog vigtigt at huske, at hvis du rejser med det Blå kort alene, og ikke har suppleret med en rejseforsikring, er der ingen dækning for egenbetaling, ligesom der ingen dækning er, hvis man uden at kunne påvirke det, havner på et privathospital. På mange måder er det blå kort rigtig godt, men det er ikke en fuld rejseforsikring – evt. tjek kampagne sitet: huskdetblaa.dk   

Er du fyldt 70 år?
Hvis du er fyldt 70 år og dermed seniorer, skal du huske at kontakte din udbyder af din rejseforsikring og oplyse dem, at du er fyldt 70 år.

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?
Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. Du kan søge forhåndsgodkendelsen hos Gouda Rejseforsikring. Du kan forvente svar inden for 5 hverdage, efter vi har modtaget din ansøgning og din betaling.

Lejlighed/hotelværelse
Der er altid sengelinned og håndklæder i lejligheden/på værelset. Der er normalt kun service til det opgivne antal personer, og ikke altid komplet. Servicet kan være sammensat af forskellige mønster og stel. Man må ikke forvente køkkenfaciliteter og køkkengrej af betydning, da køkkenet som oftest kun er beregnet til opvarmning af enkle retter.
På mange hoteller er det forbudt at medbringe drikke- og madvarer købt uden for hotelområdet.
I ydersæsonerne kan værelserne / lejlighederne føles køligere, da der på flere rejsemål ikke forekommer opvarmning af værelser / lejligheder. Der er ikke altid regelmæssig receptionsservice på lejlighedshotellerne. På mange hoteller må man forvente, at receptionen er lukket i nattetimerne.
Nogle lejligheder/værelser har sol hele dagen, andre vender mod skyggesiden. Man er velkommen til at meddele sine ønsker til Saxenborg Rejser, men Saxenborg Rejser kan aldrig garantere en bestemt beliggenhed af lejlighed/værelse, men vi sender gerne gæsternes ønsker til hotellet.
Det er dog hotellet alene, der fordeler lejlighederne/værelserne, og derfor kan Saxenborg Rejser aldrig garantere, at evt. ønsker kan opfyldes.

Priser og rabatter
De fleste priser er baseret på, at to, fuldt betalende, personer rejser og bor sammen i dobbeltværelse eller lejlighed. Opredningsrabatter kan ikke kombineres med andre rabatter. Personer, der rejser alene, betaler eneværelsestillæg.

Opredning
En opredningsseng har ikke nødvendigvis samme størrelse og standard som de faste senge i lejligheden/på værelset. Der kan være tale om gæstesenge, folde-ud-stole, sovesofaer og lignende. Når der skal være plads til en eller flere opredninger, vil pladsen ofte blive trang, da værelserne med opredning ikke er større end de almindelige værelser. I andre lande benyttes bredere senge end her i Danmark, hvilket betyder, at når et barn (2-12 år), indlogeres med to voksne i et dobbeltværelse, er der ingen ekstra seng, dvs. barnet sover sammen med en voksen. Bor man to voksne + to børn, er der kun én ekstra seng, dvs. ét barn sover sammen med en voksen.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmeside.

Brug for hjælp?
Vi er klar til at hjælpe dig på tlf. 36 96 56 64
eller mail.
Hos os får du bl.a.
din egen faste rejsekonsulent.
Karina Nielsen Rejsekonsulent
Medlem af Rejsegarantifonden nr 2438